English Russian Chinese Arabic Hebrewשפכטל ותיקונים

שם מוצר תיאור מוצר
צלוטיט סאטן

מוצר רב שימושי לביצוע תיקוני סדקים וכהכנה לצבע מוצר רב עובי, לשימוש פנים בלבד

צלוטיט חיצוני

שפכטל חוץ להחלקת בטון וטיח וכהכנה לצבע, לרמת גימור עדינה

שליכט בגר

שכבה צמנטית עדינה להחלקת תשתית טיח צמנטי ו/או בטון, המיועדת לעובי של עד 4 מ"מ בעבודות פנים בלבד

שליכט בגר פנים / חוץ

שכבה צמנטית עדינה להחלקת תשתית טיח צמנטי ו/או בטון, המיועדת לעובי של עד 4 מ"מ בעבודות פנים וחוץ

שפכטליט - שפכטל סאטן

שפכטל להחלקת קירות, טיח צמנטי, טיח גבס ולוחות גבס, לשימוש פנימי

גשרוק

שפכטל אמריקאי מוכן לשימוש, למילוי והחלקה של קירות פנים