English Russian Chinese Arabic Hebrewמפיצים מורשים

רשימת המפיצים המורשים של גבס גשר, דרכם ניתן לרכוש את המוצרים שלנו:

  • בהק שושני - טל': 02-5346999
  • יחזקאל אהרון - אזור תעשייה חולון, טל': 03-5596060
  • משווקי הצפון - קריית אתא, טל': 04-8725114
  • אוניקובסקי מעוז - אזור תעשייה ברקן, טל': 03-9067605
  • מוראל - אזור תעשייה צפוני בית שאן, טל': 04-6481348