English Russian Chinese Arabic Hebrewמפרט לבידוד קירות פנים עם טיח תרמי

בהתאם לדרישות בידוד מבנים הוכנה מערכת טיח תרמי ליצירת בידוד ומניעת עיבוי בין חלל הדירה לחלל החיצוני, עיבוי הנגרם בשל הפרשי טמפרטורה בין החזיתות וגורם להתפתחות עובש על גבי הקיר.
יתרונות המערכת מתבטאים בחיסכון באנרגיה לחימום המבנה בחורף וקירור המבנה בקיץ. מערכת הטיח התרמי מבודדת את הקיר ומצמצמת את השפעת הטמפרטורה החיצונית על פנים הדירה. עובי המערכת נקבע על פי מיקום המבנה ועל פי חלוקה גיאוגרפית שקבע מת"י.

 

הורד דף מפרט

החומרים הנחוצים

 

ביצוע המערכת

 

הכנת התשתית
- יש להסיר בליטות, אבק, לכלוך וחלקים רופפים.
- יש לסתום חורים וסדקים, ולחתוך מוטות וחוטי ברזל בולטים.
- יש להמתין לפחות 28 יום מסיום היציקה עד ליישום הטיח.

יישום שכבה ראשונה
- יש לערבב שקים של הרבצה צמנטית סופר או טיח צמנטי לממ"ד בהתאם להוראות שעל גבי האריזה.
- יש ליישם שכבה של 5-8 מ"מ, תוך כדי הידוק.
- יש לבצע סירוק קל, על מנת לשפר את כושר ההדבקה של הטיח התרמי לשכבת ההרבצה.

יישום שכבת טיח תרמי 86
- יום לאחר יישום הטיח הצמנטי ואשפרתו, יש לבצע טיח תרמי 86, ולהכינו בהתאם להוראות שעל גבי האריזה.
- יש למרוח שכבה דקה של הטיח התרמי, תוך הידוק לטיח ההרבצה.
- יש למרוח שכבות נוספות עד לקבלת העובי הנדרש, וליישר ולהחליק את פני הטיח. עובי שכבת הטיח יהיה לפי ת"י 1045.
חשוב ביותר! יש לבצע אשפרה במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום.
- יש לבצע תפרי הפרדה בין התקרה לקירות על ידי חיתוך הטיח (סדק יזום).

יישום שכבת טיח עליון
על גבי הטיח התרמי יש לבצע שכבת הגנה מכנית מאחד משני הסוגים הבאים:
טיח צמנטי: בעובי מינימלי של 6 מ"מ, ועליו יש ליישם שליכט בגר בעובי 1-2 מ"מ כשכבת גמר.
טיח גבס: בעובי 6-10 מ"מ. חשוב להמתין כשבוע ימים לייבוש הטיח התרמי לפני יישום טיח הגבס.

אחריות

  אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי האריזות, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של גבס גשר בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.
  בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.
מנהל מחלקת ההדרכה: דרור ברמי
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00