English Russian Chinese Arabic Hebrewמפרט לביצוע איטום "בשיטת ברנוביץ'"

בשנים האחרונות התפתחה מאוד שיטת הבנייה המתועשת בעזרת יציקה לתבניות.
מערכת חיפוי קירות חוץ בעזרת אבן טבעית כחלק מהאלמנט המורם הנה מהמקובלות ומהמהירות בשיטות העבודה לבניינים רבי קומות, וידועה בשם "שיטת ברנוביץ".

 

הורד דף מפרט

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

סידור האבן
הסידור המיטבי של האבן הנו על ידי יצירת מישקים אופקיים בכל שורה, מישקים אשר ישפרו את האחיזה של הבטון באבן ויטשטשו אי דיוקים קטנים במישוריות חיפוי החוץ. רוחב המישקים ינוע בין 18-20 מ"מ.

עיגון האבן
עיגון האבן יבוצע על ידי 4 ווי עיגון העשויים מנירוסטיה מסוג 316, העמידה בפני סביבה קורוסיבית, בקוטר 3.5 מ"מ לפחות לכל אבן.
עפ"י התקן - רצוי השימוש בעוגן בקוטר 4 מ"מ. לכל עוגן נירוסטה יבוצע חירור בדופן האבן וחריץ על ידי דיסק, שיאפשר השקעת העוגן אל תוך פני האבן.
לפני השקעת העוגן לתוך האבן, יש לטבול את קצה העוגן בחומר מסוג פוליסיל 300, שהנו מסטיק אקרילי.

טיפול בקיר
לאחר סידור האבנים על גבי התבנית והחדרת העוגנים, יש לשטוף על ידי מים זורמים את האבק שהצטבר בעת ניסורה.

מילוי מישקים אנכיים
מילוי המישקים האנכיים בין האבנים יבוצע על ידי מסטיק אקרילי מסוג פוליסיל 300.

מילוי מישקים אופקיים
את המישקים האופקיים יש למלא בכוחלה.

איטום גב האבן
את גב האבן יש למרוח בחומר מסוג הידרוסיל חד רכיבי אפור או לבן (תלוי בגוון האבן), על ידי הברשה או התזה של 1.6 ק"ג למטר בעובי 1 מ"מ.
במידה ונדרשת על ידי המתכנן גמישות של כ- 10%-15% התארכות, ניתן להשתמש בהידרוסיל חד רכיבי בתוספת מגמיש להידרוסיל (5 ק"ג על שק אבקה).

מילוי תפרי התפשטות
את תפרי ההתפשטות יש למלא באוטם פוליאוריתני גמיש מסוג PU Flex.

הערות
לתיקוני אבני ברנוביץ' ותיקוני דיווידגים יש להשתמש בדבק מסוג גשר בונד 41 ברמת גמישות S2 על פי דרישות התקן.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי האריזות, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של גבס גשר בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.
מנהל מחלקת ההדרכה: דרור ברמי
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00