English Russian Chinese Arabic Hebrewמפרט לבידוד מבנים באמצעות לוחות פוליסטירן (קלקר)

תהליך ההתייעלות האנרגטית (התייעלות בהוצאות מיזוג הבית ע"י בידוד) הביא לפיתוח מערכות מבודדות על בסיס חומר קל במיוחד - פוליסטרן, הידוע בשם "קלקר".
מערכות אלו דורשות התייחסות ספציפית בשל היות הפוליסטרן חלש מבחינת כוח משיכה וכן היותו חומר גמיש ובלתי סופג.

 

הורד דף מפרט

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

הכנת התשתית
יש לוודא שפני השטח מוכנים לקבלת לוחות הפוליסטירן. לשם כך, יש לקצץ חוטים, לסתום חורים, להסיר חלקים רופפים וכולי.
יש לנקות את לוחות הפוליסטירן משני הצדדים על ידי הברשה.

תהליך העבודה

1) הדבקת הלוחות על התשתית: יש למרוח ולסרק את הטיח הפולימרי בעזרת מרית משוננת על גבי התשתית, ולמרוח אותו גם על גב הלוח. ההדבקה מבוצעת על ידי לחיצת הלוח לתשתית "רטוב על רטוב". יש להקפיד על הלחיצה במלוא שטח הלוח, ובעיקר בהיקף הלוח.
שיטה נוספת להדבקה היא על ידי מריחת הלוח בהיקפו ברוחב 10 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מריחה נוספת בשלוש נקודות נוספות במרכז הלוח בקוטר 10 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, ולחיצה לתשתית בכל נקודות המגע.

2) על גבי הלוח המודבק יש למרוח טיח פולימרי. המריחה תבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון יש למרוח בעזרת מרית חלקה שכבה דקה, ומיד אחריה לבצע מריחה נוספת בעזרת מרית משוננת (רוחב ועומק שן הסירוק – 8 מ"מ). עובי השכבה המצטברת יהיה בין 4-6 מ"מ.
בתוך שכבת הטיח הפולימרי, בעודו טרי, מטביעים רשת פיברגלס עמידה באלקאלי (גודל עין 4x4 מ"מ), מהדקים את הטיח ומיישרים עד שהרשת נעלמת בטיח. החפיפה בין הרשתות תהיה 10 ס"מ.

3) לאחר ייבוש הטיח הפולימרי במשך 24-48 שעות, מיישמים את שכבת המילוי – טיח על בעובי של 12-20 מ"מ. מיישמים את הטיח בין סרגלים קבועים או סרגלים זמניים. מורחים שכבה דקה ראשונה של טיח על, ומיד ממלאים בעזרת כף טייחים טיח טרי נוסף עד לקבלת מישוריות אחידה בעובי המתוכנן. מיישרים בעזרת סרגל אלומיניום ארוך, ומחליקים בעזרת כף טייחים.
הערה: כאשר המבנה נמצא בסביבה ימית (עד 1,000 מטר מקו הים) יש להשתמש בטיח לסביבה ימית במקום טיח על, מתוצרת "טמבור".

שכבת גמר
כאשר מתוכנן גמר שליכט אקרילי צבעוני, ממתינים 14 יום לייבוש ומיישמים לפי ההוראות.
כאשר מתוכנן גמר צבע, יש למרוח על טיח העל שכבה דקה של שליכט 89 מתוצרת "טמבור", ועליה את שכבת הצבע לפי הוראות החברה.

אשפרה
על מנת לשפר את איכות החומרים, חשוב לבצע אשפרה במים של כל שכבת טיח במערכת. אשפרה במים יש לבצע למחרת יישום שכבת הטיח במשך שלושה ימים. בימים חמים וכאשר נושבות רוחות חזקות מומלץ להתחיל באשפרה עוד באותו יום.
כאשר מיישמים על שכבת הטיח הפולימרי טיח על, ניתן להסתפק באשפרה של 24 שעות או 48 שעות של שכבת הטיח הפולימרי.

הערות
- העובי הכולל של שכבות הטיח יהיה בהתאם להוראות המתכנן, כדי שיעמוד בדרישות התקנים לאש.
- הכנת התשתית, ערבוב החומרים, אחסון, תנאי יישום, הוראות בטיחות והוראות מיוחדות מפורטים בדפים הטכניים של כל מוצר, בגליונות הבטיחות ועל האריזה של כל מוצר, ויש לפעול על פי האמור בהם.
- אין לערבב חומרים שאינם מתוצרתנו.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי האריזות, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של גבס גשר בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.
מנהל מחלקת ההדרכה: דרור ברמי
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00