English Russian Chinese Arabic Hebrewמפרט לאיטום מאגרי מי שתייה

מאגרי שתייה הנפוצים כמעט בכל בית מגורים מקבלים התייחסות מיוחדת, הן בשל הצורך באיטום קבוע של מסת מים גדולה והן בשל הצורך למנוע זיהום מחומר האיטום למי השתיה.
מבחן איכות זה בוצע במערכת החומרים המוצעת, והושג אישור ספציפי למערכת.

 

הורד דף מפרט

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

הכנת התשתית
יש לנקות ולהסיר לכלוך, שומנים ואבק.
יש לקצץ מוטות ברזל בולטים, לסתת בליטות, ולמלא חורים בתערובת צמנטית. יש להקפיד על כך במקומות שבהם יש גילויי סגרגציה, ולתקן בהתאם.
יש להחליק את הקירות והרצפה בעזרת התערובת, ולייצר רולקות בין הרצפה והקירות.
יש לבצע אשפרה לפחות 24 שעות.
בקירות שבהם יש סגרגציה עמוקה, יש להשתמש ב"ווטרפלאג" המשווק ע"י גבס גשר.

יישום איטום על הרצפה והקירות
יש להשתמש בחומר איטום מסוג הידרוסיל גמיש דו רכיבי, אשר נבדק ואושר לשימוש במאגרי מי שתייה על ידי מכון התקנים.
את ההידרוסיל מכינים על ידי ערבוב 20 ק"ג אבקה (לבנה או אפורה) עם 7 ליטר מוסף נוזלי M7.
מומלץ ליישם שכבות בעלות גוון שונה לחילופין, על מנת לראות כיסוי מלא בכל שכבות האיטום. שכבת האיטום הראשונה צורכת כ-1-1.25 ק"ג חומר למ"ר, וכך גם שכבת האיטום השנייה.
את היישום ניתן לבצע בעזרת מברשת צבע או רולר.

הערות
יש לעיין היטב בהוראות היישום המלאות על גבי האריזה.
יש להקפיד על אשפרת האיטום במשך 24 שעות לפחות לאחר היישום.
בדיקת הצפה או בדיקת דליפה ניתן לבצע כשבוע לאחר היישום.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי האריזות, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של גבס גשר בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.
מנהל מחלקת ההדרכה: דרור ברמי
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00