English Russian Chinese Arabic Hebrewמפרט לאיטום מרפסות דירתיות

המרפסת הדירתית משמשת גם ברוב הפעמים כגג לשכן מלמטה. גג זה מטויח וצבוע בצבע שאינו עמיד למים המגיעים מעל. מפרט זה בא למנוע ממים הנמצאים במרפסת לחלחל לשכבת הבטון ולחול הנמצאים מתחת לריצוף. ההתייחסות למרפסת דירתית הנה עד לגודל של 15 מ"ר.
מעל גודל זה העבודה תתבצע בעיקר ע"י הלחמה של יריעות ביטומניות (יריעות זפת קרות).

 

הורד דף מפרט

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

הכנת התשתית
יש לנקות את התשתית מלכלוך, אבק, שומנים וחלקים רופפים.
יש לקצץ קוצי ברזל, לסתת בליטות אבן בבטון, ולמלא חורים עם חומר צמנטי.
בחומר הצמנטי ניתן לבצע החלקה (מדה) לרצפות הבטון והמרפסות, וכמו כן עיצוב רולקות בין הרצפה לקירות.
מיד לאחר התייבשות החומר הצמנטי, יש לבצע אשפרה במשך 24 שעות לפחות.

איטום רצפות
האיטום יתבצע על גבי הבטון החלק, או על גבי המדה.
יש לאטום בעזרת הידרומסטיק ופריימר סטאר – איטום ביטומני גמיש, בצריכה של 3.5-4 ק"ג למ"ר.
האיטום יתבצע על גבי הרולקה, עד לקו התחתון של הפאנלים.
בדיקת האיטום: את האיטום בודקים על ידי הצפת רצפת המרפסת למשך 24 שעות, לפחות שלושה ימים מתום היישום.
לאחר בדיקת ההצפה והתייבשות התשתית ניתן למלא בחול מיוצב או חצץ דק (סומסום), ואח"כ ניתן להתחיל במלאכת הריצוף.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי האריזות, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של גבס גשר בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.
מנהל מחלקת ההדרכה: דרור ברמי
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00