English Russian Chinese Arabic Hebrewמפרט לאיטום וחיפוי חדרים רטובים – תשתית צמנטית

החדרים הרטובים (מקלחות), גם בבנייה פרטית וגם במבנה ציבור, הנם חדרים החשופים הן למים ישירות והן לכמות גבוהה מאוד של אדים בחלל החדר.
טיפול נכון בפרטי הבנייה בחדר זה יקטינו בצורה משמעותית את הצורך בתחזוקה שוטפת של ניקוי עובש ופטרת, ויצמצמו לאפס את בעיות הרטיבות המוקרנת בדרך כלל לחדרים סמוכים.

 

הורד דף מפרט

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

הכנת תשתית הרצפה
לפני תחילת ביצוע האיטום יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה והחשמל העלולות לפגוע באיטום.
בפתח היציאה מהמקלחת יש לצקת חגורת בטון בעובי של כ-10 ס"מ כדי ליצור הפרדה בין האגן לבין החול/החצץ שעל הרצפה.
יש לנקות את הבטון מלכלוך, שומנים וקצוות ברזל.
חורים ("סגרגציות") יש למלא עם הרבצה צמנטית, על מנת להחליק את השטח.
בהיקף הקירות יש לבצע רולקה ותערובת צמנטית.

איטום הרצפה
יש ליישם פריימר סטאר (צריכה: כ-300 גרם למ"ר) על הרצפה עד לקו האריחים.
לאחר הייבוש יש ליישם הידרומסטיק באופן רציף, בכמות של כ-2.5 ק"ג למ"ר.
את הפריימר סטאר וההידרומסטיק ניתן ליישם על ידי מברשת, רולר, או התזה באיירלס הידראלי בשתי שכבות.

איטום הקירות
יישור הקירות בחדרים רטובים יבוצע על ידי הרבצה צמנטית בעובי של כ-5-8 מ"מ, או על ידי טיח צמנטי Super White דוחה מים בעובי של כ-5-8 מ"מ.
איטום יבוצע ע"י מריחת חומר מסוג הידרוסיל חד רכיבי לבן \ אפור - שכבה ראשונה בגוון לבן, ושכבה שנייה בגוון אפור.
יש לבצע אשפרה לאיטום יום אחד בלבד לאחר הישום.

עבודות ריצוף
יש לעבוד עם חומר מסוג גשר טיט לריצוף.
יש להמתין מגמר הריצוף כשבוע ימים עד ליישום רובה.
רובה - קיימת רובה אקרילית או אפוקסית במבחר גוונים, עמידה בכלורידים וחומרי ניקוי קשים גם במקלחות ציבוריות.

חיפוי קירות
קיימת הבחנה בין "הקיר הרטוב" - הקיר הנמצא במגע ישיר עם מים בחלל המקלחון - לשאר הקירות. בקיר הרטוב חובה לוודא כי יושמה מערכת איטום ולא רק מערכת יישור קיר בעזרת הרבצה צמנטית.
הדבקת אריחים בעלי ספיגות מעל 10% תתבצע בעזרת דבק מסוג גשר בונד 51 סופר.
שבוע מסיום שלב ההדבקה ניתן ליישם רובה מגוונת של גבס גשר עפ" בחירה של גוון מותאם אישית וסוג רובה - אפוקסית או אקרילית, לפי הדרישה.

הערות
ברצפה שבאזור המקלחת, וכאשר יש הנחייה של יועץ איטום, ניתן לבצע שכבת איטום נוספת מסוג הידרוסיל חד רכיבי בהברשה במשקל של 2.5-3 ק"ג למ"ר.
בדיקת הצפה ניתן לבצע 7 ימים מגמר האיטום.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי האריזות, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של גבס גשר בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.
מנהל מחלקת ההדרכה: דרור ברמי
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00