English Russian Chinese Arabic Hebrewמפרט לאיטום וחיפוי חדרים רטובים – תשתית גבס

השימוש ההולך וגובר בתשתיות גבס מצריך פתרונות איטום וחיפוי השונים באופן מהותי מתשתיות צמנט. לאחר בדיקות ארוכות אותן ביצענו, אנו ממליצים על המערכת שלהלן, המכילה מספר אפשרויות עבודה.

 

הורד דף מפרט

החומרים הנחוצים

ביצוע המערכת

איטום הקירות
התשתית המתאימה: לוחות גבס ירוקים ובלוקי גבס ירוקים / טיח צמנטי / בטון.
הכנת השטח: יש להחליק את כל הבליטות ולמלא חורים באמצעות חומר להדבקת בלוק ירוק (דוחה מים).
איטום: ע"ג בלוקי גבס ירוק אין צורך בשכבת איטום.
במידה וקיימת דרישה מחמירה של יועץ איטום לבצע הגנה נוספת, קיים הפרט הבא: באמצעות "יסוד קושר רב-גמיש" (על בסיס טרפנטין). יש לדלל את היסוד עם 20-30% תוספת טרפנטין, ולמרוח שתי שכבות (סה"כ כ-150-200 גרם למ"ר).

איטום הרצפות
יש לנקות היטב את השטח ולהסיר חלקים רופפים, אבק, לכלוך, שומנים וכו'.
יש ליישם רולקה צמנטית בין הרצפה והקירות.
יש ליישם הידרוסיל חד רכיבי בשכבה אחת, ועליה ליישם פריימר סטאר (150-200 גרם למ"ר).
יש ליישם הידרומסטיק (אוטם ביטומני גמיש) בשתי שכבות - בכמות של 2.5-3 ק"ג למ"ר בסה"כ.
את האיטום יש ליישם גם על הקירות עד לגובה של חצי האריח התחתון - כ-20 ס"מ מגובה הרצפה.
להלן סדר שכבות האיטום:
1) קירות
2) רצפות וחפיפה של הביטומן על הפריימר הלבן – "יסוד קושר רב-גמיש".
איטום בין הבלוק לפס השעם - בעזרת אוטם פוליאורתן גמיש – פי.יו פלקס 60.
איטום ביציאות של צנרת, ברזים וכו' – באמצעות "סרטים בוטילים נדבקים מאליהם".

חיפוי הקירות
על בלוקי / לוחות גבס ירוק - הדבקים המומלצים הם:
- קרמיק בונד – דבק אקרילי משחתי, עובי ההדבקה עד 5 מ"מ.
- או גשר בונד 51 – דבק אבקתי המתאים לכל תשתיות הגבס וגם לתשתיות של טיח, צמנט, בטון וכו', עובי ההדבקה 2-12 מ"מ.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומרים בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי האריזות, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של גבס גשר בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.
מנהל מחלקת ההדרכה: דרור ברמי
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00